Ontwerp Delft

February 6, 2012 in Algemeen

“In het werkplaatsprogramma Gebruik de Lege Ruimte (oktober 2011 tot de zomer 2012) worden plannen verzameld en gegenereerd voor tijdelijk gebruik van tijdelijk beschikbare kavels in het Spoorzonegebied Delft vanaf 2014. Gebruik de Lege Ruimte  ondersteunt en versnelt de ontwikkeling en uitwerking van kansrijke ideeën. Iedereen met goede ideeën die bereid is tijd te investeren om die plannen uit te werken kan aan Gebruik de Lege Ruimte meedoen.”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.